Blog
HomeAlgemeenZes tips: beschermen van ideeën

Zes tips: beschermen van ideeën

2016. Een nieuw jaar, nieuwe ideeën. Jouw goede voornemen is om nu eindelijk eens werk te maken van jouw briljante idee. Of om de pitch van je leven te houden voor dat ene bedrijf waar je graag voor wil werken. Maar hoe voorkom je nu dat anderen er met jouw idee vandoor gaan? Met andere woorden: is jouw idee juridisch te beschermen?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het juridische uitgangspunt is dat abstracte ideeën vrij zijn en niet zijn te beschermen. Dit valt goed te verklaren. Indien alle ideeën beschermd zouden worden, zou dat de ontwikkeling frustreren. Voor iedere (verdere) ontwikkeling zou immers een licentie nodig zijn waar al dan niet een hoop geld voor betaald dient te worden. De vrije handelseconomie is daar niet mee gemoeid.

Uiteraard zijn hier uitzonderingen op. In sommige gevallen heb je een intellectueel eigendomsrecht op jouw idee of kun je dit aanvragen. Ook zijn er andere manieren jouw idee te beschermen.  Hieronder geef ik enkele tips waarmee je zo goed mogelijk jouw idee kan beschermen en bewaken.

1. Praat niet met iedereen over jouw idee.
Het kan lonen om met andere ondernemers over jouw idee te praten, te sparren en zo jouw idee verder te ontwikkelen. Maar pas hiermee op. Omdat ideeën vrij zijn is de kans aanwezig dat iemand anders jouw goede idee oppikt en hiermee aan de haal gaat. Hoewel dit niet altijd het einde van jouw idee of jouw bijdrage hierin hoeft te betekenen, wil je dit toch liever niet.

2. Geheimhoudingsovereenkomst.
Indien je toch gaat praten over jouw idee, bijvoorbeeld met financiers omdat er geld nodig is of met mogelijke business partners, laat jouw wederpartijen dan voorafgaand aan de gesprekken een geheimhoudingsverklaring tekenen (Engels: NDA). In deze overeenkomst neem je een verbod op voor jouw wederpartij om over jouw idee te praten, hierover te publiceren etc. Je kan extra druk zetten door hier een behoorlijke boete op te zetten. Dit werpt een drempel op voor jouw wederpartij om de geheimhouding te schenden. Mocht de geheimhouding alsnog worden geschonden, dan sta je niet met lege handen. Je wordt in dat geval financieel gecompenseerd (een schrale troost, maar beter dan niets).
Omschrijf jouw idee wel zo concreet mogelijk in de overeenkomst of in een bijlage die achteraf kan worden bijgevoegd. Dit voorkomt handhavingsproblemen.

3. Intellectuele eigendomsrechten.
In sommige gevallen heb je een of meer intellectuele eigendomsrechten op jouw idee of kan je deze aanvragen. Jouw idee dient in ieder geval voldoende concreet te zijn.  Dit is niet altijd eenvoudig te beoordelen. Sommige rechten ontstaan automatisch (handelsnaamrecht, auteursrecht) en sommige rechten dienen te worden geregistreerd (merken en octrooien/patenten).

Let op: het opschrijven of registreren van een beschrijving van jouw idee biedt geen juridische bescherming.

Helaas voor velen, is een pitch an sich in principe niet juridisch te beschermen – zo heeft de rechtspraak bepaald.

4. Bijhouden rechten.
Houdt, indien mogelijk, jouw intellectuele eigendomsrechten bij. Sommige rechten vervallen na verloop van tijd. Zo vervalt het auteursrecht 70 jaar na de dood van de maker en een octrooi vervalt doorgaans 20 jaar na de aanvraag van het octrooi. Het merkenrecht is eeuwigdurend, mits het merk tijdig wordt verlengd én de daarvoor verschuldigde taksen aan de merkenregisters worden betaald. Sommige registers in andere landen kunnen aanvullende voorwaarden hanteren.

5. Optreden tegen inbreukmakers.
Als rechthebbende heb je het alleenrecht op jouw werken/merken/uitvindingen. Derden mogen deze rechten niet gebruiken zonder jouw toestemming. Indien dit toch gebeurt, treedt hier dan tegen op. Laat je dit na, dan kan de waarde van jouw product of recht behoorlijk verminderen. Optreden kan met een sommatiebrief waarin je diegene dringend verzoekt de inbreuk te stoppen (ook wel staken en gestaakt houden genoemd) en waarbij je eventueel een aanvullende schadevergoeding vordert. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, dan staat de weg naar de rechter open. Dit kan een kostbare aangelegenheid zijn. Ik raad je dan ook aan dit altijd met een jurist te bespreken.

6. Vangnet.
Indien producten niet te beschermen zijn, dan mogen deze niet altijd een-op-een worden nagemaakt. Dit is het leerstuk van de slaafse nabootsing. De nabootser moet zoveel mogelijk proberen af te wijken van een bestaand product, zonder dat dat ten koste gaat van de deugdelijkheid en bruikbaarheid van dat product. Laat hij dat na, dan handelt hij onrechtmatig jegens jou. Ook hier kan je tegen optreden (zie tip 5).

Om nu het antwoord op de vraag in de inleiding te geven: ideeën zijn vrij. In sommige gevallen zijn deze toch te beschermen middels intellectuele eigendomsrechten of een geheimhoudingsovereenkomst.

Heb je vragen? Neem dan contact op.

Floor May
0653872244

 

 

 

 

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet