Blog
HomePrivacyVerbod op cookiewall?

Verbod op cookiewall?

Er gebeurt een hoop in privacyland. Terecht ook, want met de snelle technologische veranderingen kan het privacyaspect van de gebruikers hiervan niet achterblijven. En daarom is er wetgeving nodig die mee gaat met de tijd. En als het aan Europa ligt gaat de wetgeving omtrent cookies (alweer) op de schop. Maar wat gaat er dan precies wijzigen?

Cookies
De cookiewetgeving reguleert het gebruik van cookies, kleine tekstbestanden waarmee surfgedrag van websitebezoekers kan worden gevolgd, bijvoorbeeld om gerichte advertenties mogelijk te maken. Dit heeft vanzelfsprekend invloed op de privacy van de websitebezoeker.

Heden
Hoe is het nu geregeld? Heel kort samengevat: op dit moment is voorafgaande toestemming nodig voor het plaatsen van tracking cookies, of eigenlijk ten aanzien van alle cookies die een inbreuk kunnen zijn op jouw privacy. Door het plaatsen van dergelijke cookies kun je gevolgd/geprofileerd worden. Cookies die geen of een geringe inbreuk maken op de privacy mogen in principe geplaatst worden zonder toestemming. Een voorbeeld hiervan zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van een website (functionele cookies).

Toestemming kan bijvoorbeeld gegeven worden via een cookiewall en/of een pop-up waarin uitleg over cookiegebruik wordt gegeven. De websitebezoeker kan  op “Ik geef toestemming” of “Ik ga akkoord” klikken. Een ander veelgebruikte mogelijkheid is om de bezoeker zelf de cookies “Aan” of “Uit” te laten zetten via een toestemmingsbalk.

Belangrijk hier te melden is dat de toestemming vrij moet kunnen worden verleend. Hiervan is geen sprake wanneer de websitebezoeker geen echte/vrije keuze heeft of zijn toestemming niet kan weigeren of intrekken zonder nadelige gevolgen. De websitebezoeker die nu cookies weigert krijgt in het geval ven een cookiewall geen toegang tot de website. Deze take it or leave it benadering maakt dat de toestemming niet vrij wordt gegeven.

Toekomst?
De Europese Commissie (“EC”) stelt nieuwe wetgeving voor. De vraag rijst namelijk of de cookiemelding wel naar behoren werkt. Zo zijn argumenten tegen o.a. dat websitebezoekers vaak op “akkoord” klikken ongeacht of ze begrijpen wat de cookiemelding inhoudt en de cookiewetgeving is voor bedrijven kostbaar.

De EC stelt onder meer een verbod op de cookiewall voor. Dit verbod an sich is niet nieuw: dit geldt nu al voor o.a. overheidswebsites. Deze websites moeten voor de burgers toegankelijk blijven en er is geen alternatief. Het verbod kan nu gaan gelden voor meer specifieke partijen (denk aan marketeers!) en kan grote gevolgen hebben voor verder gebruik van cookies.

De vraag is wat er dan in de plaats komt. Hoe wordt jouw privacy wel goed gewaarborgd? De EC ziet graag dat dit kan worden geregeld via de privacy-instellingen van de browser. Daarmee zou moeten kunnen worden aangegeven of je wel of geen cookies, of andere middelen die persoonsgegevens verzamelen, accepteert. Op dit moment staan de meeste browsers zo ingesteld dat cookies van derde partijen worden geaccepteerd. De EC wil dat browseraanbieders verplicht worden om de software zo te in stellen dat de gebruikers cookies en andere informatie van derde partijen kunnen blokkeren. Het is dan vervolgens niet meer nodig per website toestemming te vragen voor plaatsing van de cookies. Individuele toestemming kan uiteraard wel altijd nog gevraagd worden.

Interessante ontwikkelingen dus.

Slotopmerking: nu nog wel toestemming vragen
De nieuwe wetgeving is slechts voorgesteld. Totdat deze wetgeving gaat gelden, moet je je houden aan de huidige wetgeving. Nog geen reden dus af te zien van toestemming via de wall/melding/pop-up.

Wil je meer weten? Neem contact op.

Floor May
0653872244

 

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet