Blog
HomeIE-rechtPortretrecht: de rechten van de fotograaf.

Portretrecht: de rechten van de fotograaf.

Laatst vertelde een fotograaf mij dat hij met regelmaat tegen het volgende aanloopt: hij maakt in opdracht een foto van iemand. Deze foto schijnt bijzonder goed gelukt te zijn en de fotograaf wil deze foto graag publiceren op zijn website of op een andere wijze gebruiken. De geportretteerde maakt daar bezwaar tegen. Terecht?

Ja. Hoewel de fotograaf de auteursrechthebbende is van de foto, heeft de geportretteerde ook een recht: het portretrecht. De auteurswet bepaalt dat in geval een portret in opdracht wordt gemaakt, de fotograaf toestemming nodig heeft van de geportretteerde om deze foto te gebruiken. Als de geportretteerde een kind is, dan heb je toestemming van diens ouders nodig.  En wanneer er op de foto meerdere personen staan, dan heb je de toestemming nodig van al deze personen.

Uiteraard staat de mogelijkheid open deze kwestie achteraf met de geportretteerde te bespreken. Om discussies zoveel mogelijk te voorkomen, kun je deze toestemming echter het beste vooraf vragen (en krijgen). Dit kan bijvoorbeeld door in je algemene voorwaarden op te nemen dat je vrij bent deze foto te gebruiken, door een dergelijke bepaling op te nemen in een contract of dit per e-mail kort te sluiten. Belangrijk is in ieder geval dat je de toestemming zwart op wit hebt staan. Als de geportretteerde hier niet geheel positief tegenover staat, dan kun je voorstellen het toegestane gebruik te beperken. Bijvoorbeeld:  gebruik van de desbetreffende foto is enkel toegestaan ter promotie op jouw website.

Tot slot nog een belangrijke opmerking: de geportretteerde mag zelf wel de foto verveelvoudigen en openbaar maken zonder toestemming van de fotograaf. Dit onder de voorwaarde dat de naam van de fotograaf bij de openbaarmaking wordt vermeld.

Heb je vragen? Neem dan contact op.

Floor May
0653872244

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet