Blog
HomeIE-rechtHelp, er is bezwaar gemaakt tegen mijn merkinschrijving. Hoe verloopt de oppositieprocedure?

Help, er is bezwaar gemaakt tegen mijn merkinschrijving. Hoe verloopt de oppositieprocedure?

Je hebt een geweldige naam voor jouw onderneming bedacht.  Er is jou geadviseerd deze naam te registreren bij het Benelux Merkenbureau. Of je hebt dit zelf bedacht. Je betaalt netjes en wacht de inschrijving af. En opeens krijg je bericht: een andere partij heeft bezwaar gemaakt tegen jouw merkinschrijving (oppositie). Wat nu?

Een vervelende gewaarwording, dat er oppositie wordt ingesteld. Dit kan als een verrassing komen of een ingecalculeerd risico zijn geweest. Hoe je het ook wendt of keert, er is iemand een oppositieprocedure gestart. Als je deze procedure verliest, dan wordt jouw naam niet als merk ingeschreven en ben je behoorlijk wat centen lichter.

Ik zal kort uitleggen hoe deze procedure verloopt.

  1. Nadat je van het Benelux Merkenbureau (“BBIE”) bericht hebt gehad dat er oppositie is ingesteld geldt er een cooling-off periode van twee maanden. Deze periode is bedoeld om te kijken of jullie er onderling uit kunnen komen. Opties zijn bijvoorbeeld om je merkinschrijving in te trekken of om de inschrijving te beperken tot bepaalde klassen (de waren of diensten waarvoor je je merk hebt geregistreerd).
     
  2. Kom je er onderling niet uit dan vangt de officiële oppositieprocedure aan. De partij die oppositie instelt, de opposant, moet binnen twee maanden schriftelijk zijn bezwaren kenbaar maken. Daarna krijg jij, de geopposeerde, twee maanden de tijd hier schriftelijk op te reageren. Je mag dit zelf doen of je laten vertegenwoordigen, bijvoorbeeld door jurist.
  3. Het BBIE kan partijen nog gelegenheid geven om nadere argumenten of documenten in te dienen en hiervoor een termijn stellen.
  4. Vervolgens velt het BBIE een oordeel. Hoe dit oordeel luidt, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Dat maakt het leuk voor juristen, want die kunnen hun ei hierin kwijt. Dat maakt het minder leuk voor jou, want je hebt weinig zekerheid.
    Het BBIE kijkt in ieder geval naar de totale gelijkenis tussen de tekens van beide partijen, zowel auditief (klinken de tekens hetzelfde?), visueel (lijken de tekens visueel op elkaar?) en begripsmatig (is er eenzelfde betekenis te geven aan de tekens?). Als er enige gelijkenis is, wordt vervolgens gekeken of de waren en/of diensten waarvoor de merken staan geregistreerd/ zijn aangevraagd hetzelfde zijn of gelijkenis tonen. De vraag is of er verwarringsgevaar is bij de consument.
  5. Degene die de oppositieprocedure verliest, dient EUR 1.000,– te betalen. Ben jij dat? Dan wordt jouw merkinschrijving geweigerd en de kosten die je hebt betaald voor de registratie ben je kwijt. Als partijen allebei voor een deel gelijk krijgen dan hoeft er niet betaald te worden. Je merk wordt dan vaak gedeeltelijk ingeschreven, bijvoorbeeld voor minder waren of diensten dan je in eerste instantie wilde.
  6. Ben je het niet eens met het oordeel van het BBIE? Dan kun je het Hof Den Haag verzoeken de beslissing van het BBIE te vernietigen.

Houd er rekening mee dat de totale duur van de oppositieprocedure behoorlijk kan oplopen. Al die tijd is heb je geen zekerheid. Mijn advies aan jou is dan ook om je goed te laten adviseren: voordat je een merk gaat registreren maar ook als er oppositie is ingesteld.

Heb je vragen over de oppositieprocedure of over merkenrecht in het algemeen?
Neem dan contact op.
Floor May
0653872244

 

 

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet