Blog
HomePrivacyFacebook en privacy: geen match? Onderzoek van de Nederlandse toezichthouder.

Facebook en privacy: geen match? Onderzoek van de Nederlandse toezichthouder.

Sociale netwerkdienst Facebook wordt vaker besproken als het om privacy gaat. En vandaag werd hier op diverse nieuwssites aandacht aan besteed. Zo kopte Nu.nl: “Sociaal netwerk Facebook zou in strijd handelen met de Nederlandse privacywetgeving”. Dit concludeert onze toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”), uit eigen onderzoek. Wat is er aan de hand?

Onderzoek AP

Eindgebruikers kunnen Facebook gratis gebruiken. Dat betekent uiteraard dat het geld ergens vandaan moet komen. Waar vandaan dan? Uit de verkoop van gerichte advertenties. De AP heeft de wijze waarop het Facebook-concern (“Facebook”) adverteert onder de loep genomen. De conclusie:  gebruikers worden niet conform de regelgeving geïnformeerd en Facebook verwerkt in strijd met de wet bijzondere persoonsgegevens  (seksuele geaardheid).

Informatieplicht

De wet zegt dat een organisatie die persoonsgegevens verwerkt, verplicht is om adequate en begrijpelijke informatie te geven over de soorten persoonsgegevens die zij verwerkt en voor welke doelen. De gebruiker kan dan zelf een weloverwogen keuze maken m.b.t. het gebruik van Facebook. Volgens de AP voldoet Facebook hier niet aan.

Zo staat informatie over welke soorten gegevens Facebook gebruikt voor advertentiedoeleinden niet op een centrale plek, maar verspreid over allerlei bronnen. Gebruikers krijgen op die manier geen duidelijk en begrijpelijk overzicht van wat Facebook met hun gegevens doet. Daarnaast informeert Facebook niet (volledig). Facebook zou onvoldoende duidelijk maken dat het surfgedrag en app-gebruik van mensen ook buiten de sociale netwerkdienst gevolgd wordt. Dit gebeurt zelfs als ze zijn uitgelogd.
Tot slot informeert Facebook niet adequaat geïnformeerd over de controlemogelijkheden voor gericht adverteren en de gevolgen hiervan. De gebruikers hebben geen mogelijkheid om alle verwerkingen voor dit doeleinde te weigeren.

Conclusie: een schending van de informatieplicht.

Bijzondere persoonsgegevens voor gerichte advertenties

Facebook verwerkt de persoonsgegevens van gebruikers om profielen op te stellen en hen te categoriseren. Adverteerders op het Facebookplatform kunnen op die manier voor hen interessante doelgroepen bereiken (online behavioural advertising). Profielkenmerken van gebruikers worden afgeleid uit hun gedrag en communicatie op het Facebookplatform maar ook daarbuiten. Gebruikers worden gevolgd door het plaatsen van tracking cookies middels de welbekende sociale media-button.

De AP heeft vastgesteld dat Facebook adverteerders in staat stelt om mannen te selecteren voor advertentiedoeleinden aan de hand van hun interesse in andere mannen. Dit is een verwerking van bijzondere persoonsgegevens (gegevens over geaardheid zijn extra privacygevoelig) en dat is verboden. Deze verwerking mag pas als hier bijvoorbeeld uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven of als de gebruikers dit zelf duidelijk openbaar maken. Dit is niet het geval. Facebook vraagt niet om uitdrukkelijke toestemming en gebruikers maken evenmin spontaan, uit zichzelf, hun gegevens openbaar. Facebook vraagt bij het aanmaken van een account namelijk zelf naar de seksuele voorkeur van de potentiële gebruiker. Deze openbaarmaking ziet bovendien niet op gebruik hiervan voor advertentiedoeleinden.

Conclusie: de verwerking van deze persoonsgegevens is verboden.

En nu?

Facebook is inmiddels gestopt met het gebruik van de gevoelige gegevens voor advertentiedoeleinden. De AP onderzoekt of de overige overtredingen zijn beëindigd. Zo niet, dan kan de AP een voorwaardelijke boete opleggen. Indien Facebook binnen een gegeven termijn geen verbetering laat zien, wordt die boete omgezet in een definitieve.
Hoeveel tijd Facebook daarvoor krijgt, heeft de AP nog niet vastgesteld.

De reactie van Facebook? Facebook stelt allereerst dat de AP niet bevoegd is te oordelen omdat in Ierland het Europese hoofdkantoor is gevestigd. Inhoudelijk is Facebook van mening dat zij zich wel aan de privacyregelgeving houdt. Wel staat Facebook open voor overleg.

De privacywetgeving is voortdurend in ontwikkeling. Heb jij vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op.

Floor May
0653872244

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet