Blog
HomePrivacyWat zijn persoonsgegevens? Uitleg van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens? Uitleg van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Als jij met jouw organisatie persoonsgegevens verwerkt kan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing zijn. Maar wat zijn persoonsgegevens precies? In deze blogpost geef ik antwoord op deze vraag. En trouwens ook op de vraag wat dit voor jou betekent. Meer informatie over privacyrecht vind je onder “over privacywetgeving“.

Wanneer spreek je van een persoonsgegeven?

Persoonsgegevens geven, direct of indirect, informatie over een bepaalde natuurlijke persoon. De persoon waar de gegevens betrekking op hebben, moet identificeerbaar zijn. Hiervan is sprake als de organisatie die het persoonsgegeven gebruikt de persoon kan identificeren zonder een bijzondere inspanning te leveren. Het moet gaan om een natuurlijk persoon en dus niet om een bedrijf. Ook mag deze persoon niet overleden zijn.

Voorbeelden van persoonsgegevens (kunnen) zijn:

– NAW-gegevens;
– geslacht;
– een pasfoto;
– geboortedatum;
– Burgerservicenummer;
– IP-adres;
– IQ-gegevens; en,
– gegevens over gezondheid, ras, godsdienst, seksuele geaardheid of politieke gezindheid.

De slimme lezer denkt nu: ik kan op basis van enkel een geboortedatum niet een bepaald persoon identificeren. En dat klopt. Maar in combinatie met andere gegevens kan een persoon alsnog identificeerbaar zijn.

Daarnaast zijn er gegevens die niet direct iets zeggen over een persoon, maar wel indirect. Denk bijvoorbeeld aan een type woning of auto, of winst van een eenmanszaak (kan iets zeggen over inkomen en/of maatschappelijke status).

Ook zijn er gegevens, of combinatie van gegevens, die zich in een grijs gebied bevinden of bevonden. Zo heeft de rechtspraak uiteindelijk moeten bepalen dat een IP-adres een persoonsgegeven is/kan zijn. Ook kan de vraag spelen wanneer sprake is van zonder bijzondere inspanning? En hoe gevoelig zijn bijvoorbeeld locatiegegevens en/of unieke nummers van mobiele apparaten? (Het antwoord lees je hier). Het is dus niet in alle gevallen meteen duidelijk of sprake is van een persoonsgegeven.

Gevolgen Wbp

Als er dan sprake is van een persoonsgegeven, dan heeft dat verre gevolgen: de Wbp kan van toepassing zijn. Afhankelijk van de privacygevoeligheid is de verwerking van deze gegevens met bepaalde waarborgen omkleed. Sommige gegevens zijn zo gevoelig dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Voorbeelden zijn de gegevens die genoemd zijn na het laatste verbindingsstreepje. Dit noemt de Wbp “bijzondere persoonsgegevens”. Uitgangspunt is dat het verboden is deze gegevens te verwerken. Slechts als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, is dit toegestaan. Het “nee, tenzij” principe dus. De belangrijkste voorwaarde is dat er toestemming wordt gegeven. De organisatie moet aantonen dat deze toestemming is gegeven. Ook zal je strengere beveiligingsmaatregelen moeten treffen.

Regel het!

Het komt nog steeds voor dat organisaties zich niet of niet voldoende bewust zijn (laten we maar van het goede uitgaan) van hun wettelijke verplichtingen. Zorg dat jouw organisatie het wèl op orde heeft! Laat je adviseren en pas jouw organisatie en beleid hierop aan.

May Legal helpt je graag als je vragen hebt over persoonsgegevens en de verwerking hiervan. Dus heb je vragen, neem dan contact op.

Floor May
0653872244

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet