Blog

De AVG en het MKB: doe een nulmeting! (en slaap weer goed)

Dit keer geen juridisch inhoudelijke uitleg over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).  Ik geef een tip. Een tip aan al die organisaties in het MKB die in paniek zijn omdat ze weten dat de AVG er aan komt maar niet goed weten waar te beginnen. De titel verraadt het al: doe een nulmeting. Wat houdt dit precies in? 

Lees verder

Bewerkersovereenkomst: hoe, wat en wanneer? Een kort overzicht.

De bewerkersovereenkomst. Je hebt deze term misschien al eens voorbij zien komen. Of je bent er zelf naar op zoek gegaan. De kans is groot dat je ook al weet dat deze overeenkomst te maken heeft met privacy en verwerking van persoonsgegevens. Wat je misschien nog niet weet is het antwoord op de vraag wanneer je deze overeenkomst moet afsluiten èn wat erin moet staan.

Lees verder

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens? Een overzicht én een waarschuwing.

Regelmatig krijg ik van cliënten de vraag wat de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) nu precies is. En wat zij daar eigenlijk mee moeten. Ze hebben er wel over gelezen maar de inhoud is lastig/heel juridisch/theoretisch. In deze blogpost leg ik uit wat deze wet regelt en wat dit in de praktijk betekent. Meer informatie over privacyrecht vind je onder “over privacywetgeving“.

Lees verder

Mag ik Linkedin-connecties nieuwsbrieven sturen?

De afgelopen maanden ontving ik regelmatig nieuwsbrieven van partijen die me niet bekend voorkwamen. Ik belde deze partijen op en vroeg hen hoe ze aan mijn e-mailadres kwamen. Het antwoord: je bent een connectie op Linkedin van onze directeur of van medewerker X.  Mijn vraag aan jullie: is dit voldoende om mij rechtsgeldig een nieuwsbrief te sturen?

Lees verder

Facebook en privacy: geen match? Onderzoek van de Nederlandse toezichthouder.

Sociale netwerkdienst Facebook wordt vaker besproken als het om privacy gaat. En vandaag werd hier op diverse nieuwssites aandacht aan besteed. Zo kopte Nu.nl: “Sociaal netwerk Facebook zou in strijd handelen met de Nederlandse privacywetgeving”. Dit concludeert onze toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”), uit eigen onderzoek. Wat is er aan de hand?

Lees verder

Verbod op cookiewall?

Er gebeurt een hoop in privacyland. Terecht ook, want met de snelle technologische veranderingen kan het privacyaspect van de gebruikers hiervan niet achterblijven. En daarom is er wetgeving nodig die mee gaat met de tijd. En als het aan Europa ligt gaat de wetgeving omtrent cookies (alweer) op de schop. Maar wat gaat er dan precies wijzigen?

Lees verder

Regel het goed! Drie juridische valkuilen voor ondernemers.

Als ondernemer heb je een goed idee. Je bulkt van de energie en begint zaken te doen. Het loopt lekker en het geld stroomt binnen. Totdat er wat misgaat en het geld stroomt weg. Daar had je geen rekening mee gehouden. Ik spreek regelmatig cliënten/medeondernemers die hier tegenaan lopen. Op grond van deze gesprekken kom ik tot drie veelvoorkomende juridische valkuilen. Welke zijn dit en hoe kun je ze eenvoudig voorkomen?

Lees verder

Ingebrekestelling: wat staat hier precies in?

Je hebt werkzaamheden voor iemand verricht. Deze partij is daar blij mee en jij ook. Totdat de factuur op de mat ligt en deze niet wordt betaald. In mijn vorige blog schreef ik wat je kunt doen als je factuur onbetaald blijft. Een van de mogelijkheden is het sturen van een ingebrekestelling. Maar wat moet er precies in een ingebrekestelling staan?

Lees verder

Mijn factuur wordt niet betaald. Wat nu?

Regelmatig krijg ik van cliënten de vraag: wat kan ik doen als een klant mijn factuur niet betaalt? Mag ik dan administratiekosten in rekening brengen? Als ondernemer heb je in dat geval verschillende mogelijkheden. Lees hieronder welke mogelijkheden dit zijn én of administratiekosten daar ook onder vallen.

Lees verder

Kopie ID-bewijs verboden

Je wilt graag een ZZP’er inhuren. Hiervoor moet een contract worden opgesteld. Maar op welke wijze kun je de identiteit van deze ZZP’er vaststellen? Door de gegevens op een ID-bewijs te controleren. Maak ook maar meteen een kopietje / scan voor in jouw administratie. Iedereen doet dat, dus niets aan de hand. Toch?

Lees verder

Foto’s op internet zijn vrij. Toch?

Je bent een startend bedrijf. Je maakt een website of laat een website maken en wil daar foto’s op publiceren. Alleen: je hebt geen budget. Gelukkig zijn er op internet prachtige foto’s te vinden. Voor ieder wat wils.  En foto’s op internet zijn vrij. Toch?

Lees verder

Auteursrecht op algemene voorwaarden

Een veelgehoorde vraag: rust er auteursrecht op algemene voorwaarden? “Het zijn toch allemaal standaardbepalingen en staan online, dus ik ga ervan uit dat ik deze vrij mag gebruiken. “. Dit lijkt de gedachte, maar deze is niet helemaal juist. Hoe zit het dan?

Lees verder

IE-rechten (4): introductie naburige rechten

Na het auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht komt er met deze introductie naburige rechte een einde aan het vierluik IE-rechten: introductie. Misschien gaat er bij het horen van de term ‘naburige rechten’ niet meteen een lampje branden. Deze rechten komen echter vaker voor dan je wellicht denkt. Naburige rechten zijn namelijk de rechten die uitvoerende kunstenaars (zoals zangers, muzikanten of dansers),  producenten en omroepen hebben met betrekking tot een uitvoering of een opname van een uitvoering. Een beknopt overzicht.

Lees verder

IE-rechten (3): introductie octrooirecht

Na het merkenrecht vorige week, komt nu het octrooirecht aan bod. Ondanks dat ik zelf geen octrooizaken behandel, lijkt een korte introductie op zijn plaats.  Er bestaat namelijk veel onduidelijkheid over dit recht. Regelmatig vragen cliënten mij: “Ik heb een mooi logo/mooie naam/mooie tekst gemaakt, hoe krijg ik hierop een patent? Of moet ik dan een octrooi aanvragen?”. Allereerst: een patent is hetzelfde als een octrooi.  Belangrijker nog: kennelijk wordt het woord “octrooi” gebruikt als synoniem voor een IE-recht. En dat terwijl een octrooi slechts een van de IE-rechten is die ons rechtssysteem rijk is. Hopelijk schept dit blog duidelijk.

Lees verder

IE-rechten (1): introductie auteursrecht

In mijn blog van 5 januari schreef ik over het beschermen en bewaken van ideeën. Als een van de mogelijkheden noemde ik intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten). Maar er zijn verschillende IE-rechten. Er heerst enige onduidelijkheid over welke IE-rechten in een concreet geval een rol kunnen spelen. Vandaag ga ik in op het IE-recht dat creatieve werken beoogd te beschermen: het auteursrecht. Een beknopt overzicht.

Lees verder

Zes tips: beschermen van ideeën

2016. Een nieuw jaar, nieuwe ideeën. Jouw goede voornemen is om nu eindelijk eens werk te maken van jouw briljante idee. Of om de pitch van je leven te houden voor dat ene bedrijf waar je graag voor wil werken. Maar hoe voorkom je nu dat anderen er met jouw idee vandoor gaan? Met andere woorden: is jouw idee juridisch te beschermen?

Meldplicht datalekken en boetes

Wellicht een wat taaie, maar wel een zeer belangrijke update. Vanaf 1 januari 2016 wijzigt de privacywetgeving. Allereerst komt er een meldplicht bij ernstige datalekken. Ondernemingen dienen dit lekken direct te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (“CBP”) en in sommige gevallen zelfs bij de personen van wie persoonsgegevens zijn gelekt. Daarnaast wordt de boetebevoegdheid van het CBP uitgebreid. Lees verder voor een korte uiteenzetting.

Lees verder

Algemene voorwaarden op internet

In de praktijk zie ik veel verschillende soorten algemene voorwaarden voorbijkomen. Veel daarvan zijn goed (of deze maak ik goed) en bevatten alle belangrijke bepalingen. Helaas wordt er –zeker in de online wereld- weleens vergeten om deze voorwaarden op de juiste manier aan de wederpartij te verstrekken. Wat zijn in dat geval de risico’s?

Lees verder

Auteursrecht op websites

Je telt als bedrijf (bijna) niet mee als je niet online zichtbaar bent.  Niet iedereen is echter in staat zelf een goede website te bouwen. Gelukkig bieden zich genoeg professionals aan die deze klus voor je kunnen klaren.  Maar hoe zit het dan met auteursrechten?  Wat mag je wel en niet met de speciaal voor jou gemaakte website doen?

Lees verder

Portretrecht: de rechten van de fotograaf.

Laatst vertelde een fotograaf mij dat hij met regelmaat tegen het volgende aanloopt: hij maakt in opdracht een foto van iemand. Deze foto schijnt bijzonder goed gelukt te zijn en de fotograaf wil deze foto graag publiceren op zijn website of op een andere wijze gebruiken. De geportretteerde maakt daar bezwaar tegen. Terecht?

Lees verder

Startups: juridische checklist

Een eigen bedrijf starten: heel leuk en spannend. Er dient een hoop geregeld te worden, ook in juridisch opzicht. Hier zit je niet altijd op te wachten, maar dit is wel zo belangrijk. Lees verder voor een (niet-limitatieve) juridische checklist die startups een steuntje in de rug kan bieden. 

Lees verder