Blog
HomePrivacyAVG en kinderen: kan een kind nog wel een app downloaden?

AVG en kinderen: kan een kind nog wel een app downloaden?

De AVG is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van kinderen. Kinderen zitten vaak online en maken regelmatig gebruik van online diensten. Zij kunnen op die manier heel makkelijk persoonsgegevens achter laten. Wat zegt de AVG hier eigenlijk over?

Kinderen: kwetsbaar

Kinderen zijn een kwetsbare doelgroep. Zij zijn zich misschien niet altijd bewust van de risico’s en gevolgen van hun gegevensverwerking. De Europese wetgever vond daarom dat kinderen bijzondere bescherming moesten krijgen. Deze bescherming geldt onder andere bij het verzamelen van persoonsgegevens over kinderen bij het gebruik van een online dienst. Dit kan bijvoorbeeld een sociaal netwerk zijn, een online game of een app.

Toestemming?

De AVG geeft verschillende grondslagen voor het verwerken van de persoonsgegevens. Een van de grondslagen is toestemming (toestemming is dus niet de enige optie, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens op de website stelt). Bij een online dienst geldt als basisregel dat een kind van 16 jaar of ouder zelf toestemming kan geven. Is een kind jonger dan 16, dan zal de wettelijk vertegenwoordiger toestemming moeten geven. Dit is vaak de ouder. Ook kan deze vertegenwoordiger het kind machtigen toestemming te geven.

De EU-landen mogen zelf de grens voor toestemming bij online verwerkingen verleggen tot 13 jaar. Dit kan dus per land verschillen. Doe daar onderzoek naar als je een online dienst aanbiedt in meerdere landen. Nederland heeft vooralsnog niet gekozen de leeftijd te verlagen.

Controleren!

De online dienstverlener moet redelijke inspanningen doen om de toestemming of de machtiging te controleren. Hoe doe je dat? Dat is natuurlijk lastig in een online omgeving. Een simpel vinkje met “ik ben 16 jaar of ouder” is wellicht niet meer voldoende. Betrek de ouders hier op een of andere manier bij. Opties zijn bijvoorbeeld een gratis telefoonnummer van een ouder om naar te bellen of het sturen van een e-mailadres van de ouder met nog een verificatiemogelijkheid. Wees hier creatief.

Dat was nog niet alles…

Was dat alles? Nee. Ook (of juist?) kinderen hebben het recht om “vergeten” te worden. Het wissen van gegevens dus. Dit geldt met name wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden of voor het opstellen van persoonlijkheids- of gebruikersprofielen.

Wat verder nog een punt van aanpak is, is de informatieplicht die de AVG oplegt. Richt je je op kinderen? Dan moet je de informatie en communicatie over de verwerking van de persoonsgegevens afstemmen op het niveau van deze kinderen. Zij moeten de inhoud begrijpen. Letterlijk Jip en Janneke taal dus. Doe dit vóórdat gebruik wordt gemaakt van de dienst.

Het antwoord op de vraag in de titel: ja, een kind kan nog wel een app downloaden. De aanbieder van een online dienst moet wel rekening houden met de verplichtingen die de AVG oplegt.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op.

Floor May
0653872244

 

 

 

 

 

 

 

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet