Blog
HomeIE-rechtAuteursrecht op websites

Auteursrecht op websites

Je telt als bedrijf (bijna) niet mee als je niet online zichtbaar bent.  Niet iedereen is echter in staat zelf een goede website te bouwen. Gelukkig bieden zich genoeg professionals aan die deze klus voor je kunnen klaren.  Maar hoe zit het dan met auteursrechten?  Wat mag je wel en niet met de speciaal voor jou gemaakte website doen?

De wet kent aan de maker van een creatief werk, zoals de broncode van een website, teksten en afbeeldingen op en het design van een website, doorgaans het auteursrecht toe. Degene die de website heeft gemaakt, is dus de auteursrechthebbende.

Je kunt afspreken dat de rechten aan jou/jouw bedrijf worden overgedragen. Deze overdracht dient expliciet en bij akte (een ondertekend document) te geschieden.  De akte, die bijvoorbeeld kan zijn verwerkt in de opdrachtovereenkomst, dient de bepaling te bevatten dat de auteursrechten aan jou worden overgedragen.  Indien een dergelijke bepaling ontbreekt, dan blijven deze rechten bij de maker.
In dit kader is het argument: “ik heb de rechten toch gekocht want ik heb de factuur betaald” dus niet voldoende.

Vaak kiest de maker van een website ervoor om zelf de auteursrechten te behouden en een licentie te verstrekken. Dit betekent dat je toestemming krijgt voor al het gebruik of een bepaald gebruik van de website.

Maar ook als er niets is overeengekomen sta je niet met lege handen. In dat geval is sprake van een impliciete licentie. Uit de aard van de opdracht kan een automatische toestemming worden afgelezen voor het gebruik van de website overeenstemmend met het doel van de opdracht. Dit betekent dat je de website openbaar mag maken zodat deze zichtbaar wordt voor derden.  Wat daarentegen niet is toegestaan, is dat je zonder toestemming van de rechthebbende de site aanpast of de gebruikte materialen op een andere wijze openbaar maakt. Ter illustratie van dit laatste: het logo dat ten behoeve van de website is ontworpen, mag niet op visitekaartjes worden gedrukt.
Het is dan ook aan te bevelen duidelijk en schriftelijk af te spreken op welke wijze de website en de materialen mogen worden gebruikt.

Tot slot een laatste en belangrijke opmerking. Indien een website of onderdelen hiervan auteursrechtelijk beschermd zijn, dan mag dit niet zonder toestemming van de rechthebbende worden gekopieerd. Als je dit wel doet, dan schend je de auteursrechten en ben je in principe een schadevergoeding verschuldigd.

Heb je vragen? Neem dan contact op.

Floor May
0653872244

 

 

 

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet