Blog
HomeIE-rechtAuteursrecht op algemene voorwaarden

Auteursrecht op algemene voorwaarden

Een veelgehoorde vraag: rust er auteursrecht op algemene voorwaarden? “Het zijn toch allemaal standaardbepalingen en staan online, dus ik ga ervan uit dat ik deze vrij mag gebruiken. “. Dit lijkt de gedachte, maar deze is niet helemaal juist. Hoe zit het dan?Het auteursrecht rust op teksten die een oorspronkelijk karakter bezitten en een persoonlijk stempel van de maker dragen. Met andere woorden: de tekst dient origineel en enigszins creatief te zijn. Algemene voorwaarden kunnen ook voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

Kopieer je algemene voorwaarden voorwaarden één-op-één of grote delen hiervan, dan is de kans aanwezig dat je hierop wordt aangesproken. Zeker indien je de voorwaarden van jouw directe concurrent hebt gekopieerd (niet doen!).
In dat geval zal de auteursrechthebbende jou verzoeken/sommeren het gebruik van de voorwaarden te stoppen en soms ook om een schadevergoeding te betalen. Een vervelende en niet wenselijke situatie.

Mag je dan helemaal niets kopiëren? Vele algemene voorwaarden bevatten bepalingen die zo zakelijk zijn omschreven dat zij geen of nauwelijks creativiteit vergen. In dat geval zal minder snel een geslaagd beroep op het auteursrecht kunnen worden gedaan. Maar helemaal risicovrij is het niet: het hangt altijd af van de omstandigheden van het geval of het kopiëren geoorloofd was.

Ook niet onbelangrijk is het volgende. Met het kopiëren van andere voorwaarden kan het voorkomen dat er bepalingen instaan die niet op jouw onderneming van toepassing zijn. Of er ontbreken belangrijke bepalingen. Er is namelijk geen garantie dat de voorwaarden die online staan/die jouw concurrent gebruikt juridisch sluitend én up-to-date zijn. Als je bepalingen uit verschillende voorwaarden gebruikt, loop je bovendien nog het risico dat de bepalingen tegenstrijdig zijn.

Wil je zo min mogelijk risico lopen, laat jouw algemene voorwaarden dan opstellen of aanpassen door een jurist. Dit kost wat geld, maar je hebt in dat geval op maat gemaakte voorwaarden die –als het goed is- geen rechten van anderen schenden.
In sommige gevallen kan het uitkomst bieden om algemene voorwaarden van de beroepsorganisatie te gebruiken, b.v. de voorwaarden van DuPho voor fotografen.
Wil je toch zelf aan de slag gaan, denk dan goed na over welke bepalingen je er wel of niet in wil hebben, gebruik algemene voorwaarden van meerdere vergelijkbare ondernemingen en/of de beroepsorganisatie als inspiratiebron maar pas op met kopiëren van bepalingen. Dit kan je een hoop kopzorgen en geld besparen.

Heb je vragen? Neem contact op.

Floor May
0653872244.

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet